O nama

Minpres D.O.O. Niš je danas moderno akcionarsko društvo. Tradicija Mašinske industrije Niš traje do 1884. god, kada je pruga Beograd - Niš predata na upotrebu i formirana je železnička radionica. Godine 1890. su formirane montaža, strugara, livnica, modelarnica i alatnica.